Personeelsplanning is belangrijk voor bedrijven. Zo draagt een goede planning bij aan winstgevendheid, medewerkerstevredenheid, maar ook aan klanttevredenheid. Komend jaar zal een kleine verschuiving plaatsvinden in de manier waarop personeelsplanning bijgehouden wordt. Het zelfroosteren zal meer richting een andere manier van roosteren gaan: namelijk het deelnemen van medewerkers aan de planning. Ze krijgen meer inspraak…

Lees meer »