Wanneer werken? Zoek het samen uit!

Personeelsplanning is belangrijk voor bedrijven. Zo draagt een goede planning bij aan winstgevendheid, medewerkerstevredenheid, maar ook aan klanttevredenheid. Komend jaar zal een kleine verschuiving plaatsvinden in de manier waarop personeelsplanning bijgehouden wordt.

Het zelfroosteren zal meer richting een andere manier van roosteren gaan: namelijk het deelnemen van medewerkers aan de planning. Ze krijgen meer inspraak bij het roosteren. De werkgever geeft aan welke taken uitgevoerd dienen te worden. Daarop reageert de werknemer met zijn beschikbaarheid en voorkeuren voor bepaalde dagen/tijden waarop ze willen werken. Op basis van deze beschikbaarheid maakt de planner een passend rooster voor degenen die staan ingedeeld op de planning. Met deze manier van roosteren is de werk-priv├ębalans beter gewaarborgd dan de reguliere manier van plannen.

Steeds meer informatie over HR wordt beschikbaar gesteld via apps of online portals. Dit geldt ook voor de personeelsplanning. Voor medewerkers heeft het overal inzicht hebben in het rooster vele voordelen, zoals meer vrijheid. Ze hebben nu zelf de beschikking over informatie die ze kunnen wijzigen en afhandelen. De communicatie tussen werkgever en werknemer is op die manier snel en slim. Bovendien houden HR-managers door deze portals en apps meer tijd over voor andere zaken.

Scroll naar boven