RheiGroup | overzicht

Home » RheiGroup | overzicht

Passie voor HR en IT sinds 1998

Wij zijn RheiGroup en hebben passie voor HR en IT, al sinds 1998. We geven HR-adviezen waar u echt wat aan heeft en brengen complexe systemen terug naar eenvoudig te begrijpen IT-oplossingen. Dat mensen plezier hebben in hun werk: daar zorgen wij voor!

Dat doen wij door werkprocessen te verbeteren en als het nodig is, te borgen door de inzet van techniek. Wij beginnen bij de bron, namelijk de werkprocessen, en helpen bij het hele traject tot aan daadwerkelijk werkende e-HRM oplossingen. Dat kunnen standaard-oplossingen zijn, maar vooral ook maatwerk waar wij juist uniek in zijn en ons onderscheiden in de markt.

Personeelsadministratie

Doet HR de juiste dingen?

Bij veel organisaties valt een enorme winst te behalen in hun manier van werken. Dagelijkse HR werkprocessen kunnen relatief vrij eenvoudig Lean worden gemaakt. Met onze beproefde SCIO™ methode doorgronden wij samen met de dagelijks betrokkenen de werkprocessen en maken wij knelpunten bespreekbaar en inzichtelijk. Op basis van de knelpunten bepalen wij samen met uw medewerkers korte en lange termijn oplossingen.

 • Kostenbesparend
 • HR kan zich richten op de kerntaken
 • Het juiste inzicht voor het management

Met onze SCIO™ methode doorgronden wij samen met de dagelijks betrokkenen de werkprocessen en maken wij knelpunten bespreekbaar en inzichtelijk. Op basis van de knelpunten bepalen wij samen met uw medewerkers korte en lange termijn oplossingen.

De inzichten vanuit uw bedrijf en onze expertise en creativiteit worden hierbij gebundeld. Vastgeroeste gewoontes worden doorbroken en zaken die niets toevoegen aan het proces, worden ter discussie gesteld. Wij bekijken naast de organisatorische aspecten ook de bestaande of gewenste digitale ondersteuning.

Smart Forms zijn de oplossing voor de papieren formulieren binnen uw organisatie. Een Smart Form is een digitale versie daarvan en kan de gebruiker op een eenvoudige wijze vertellen, welke actie er van hem of haar wordt verwacht. Optioneel met goedkeurings- of aanvullingsstappen.

Ingevulde gegevens worden opgeslagen in een database, zodat overzichten of zelfs export naar andere systemen een mogelijkheid is. Een Smart Form borgt een correcte invoer en ondersteunt de gebruiker op intuïtieve wijze bij het invullen. De output, bijvoorbeeld een contract, brief of mail, wordt automatisch aangemaakt.

De Smart Forms worden gebouwd in Microsoft Excel, Access of SharePoint op basis van onze sjablonen. Dat betekent, dat er geen (directe) investeringen in IT nodig zijn om met Smart Forms te kunnen gaan werken.

Direct gevolg voor uw organisatie:

 • Professionaliteit en eenduidige werkwijze
 • Volledig ingevoerde formulieren met minder fouten
 • Procedures en instructies worden slim verwerkt in formulieren
 • Met één druk op de knop is uw correspondentie aangemaakt
 • 100% betrouwbaar en zonder extra handelingen gereed

Het indiensttreding proces is een omvangrijk en complex proces wat veel input vraagt van verschillenden mensen zoals HR, IT, Manager. In de praktijk worden veel gegevens vaak te laat of op verschillende manieren aangeleverd wat het proces stagneert. Doordat er veel mensen bij betrokken zijn is het foutgevoelig als er geen eenduidige werkwijze is. HR heeft hierin vaak de rol van de ‘najager’ om de gegevens bij elkaar te krijgen.

De indiensttreding tool is een workflow gestuurde oplossing waarin het complete indiensttredingsbeleid is verankerd. Betrokkenen worden via het systeem gesignaleerd om een input te geven op bepaalde momenten in het proces.

De invulschermen dwingen af dat de gegevens compleet ingevuld worden met de juiste controles. Hierdoor is het gemakkelijk om een sollicitant een joboffer aan te bieden, of een arbeidsovereenkomst samen te stellen. Dit is geen handmatig werk, maar het systeem zal automatisch de juiste documenten genereren wat voldoet aan alle wettelijke (cao) afspraken.

Voordeel van dit systeem: de doorlooptijden worden aanzienlijk verkort en er kunnen geen fouten meer worden gemaakt. Dit alles draagt bij aan een professionele organisatie en tevreden (nieuwe) medewerkers.

Met mijnPlanner kunt u online altijd en overal uw personeelsplanning inzien. De portal mijnPlanner werkt perfect samen met de mobiele app. Deze web-based oplossing is vooral handig als uw medewerkers via een internet-browser de planning moeten bekijken en eventueel willen wijzigen of verlof willen aanvragen. Online plannen is nu vrij eenvoudig!

Er hoeft geen rekening te worden gehouden met allerlei installaties en onderhoud. U krijgt een simpele web-link naar uw eigen planning, wel zo handig.

mijnPlanner was in het verleden ook in twee andere varianten beschikbaar en wordt momenteel als maatwerkoplossing aangeboden:

 • onzeHoreca speciaal voor de horeca met o.a.:
  • Vastleggen van het rooster
  • Overzicht van wie wanneer werkt
  • Kunnen zien van onderbezetting
  • Snel vervanging regelen
  • Kunnen aanvragen van verlof
  • Chatten met collega’s
 • mijnPraktijk speciaal voor de huisartspraktijken met o.a.:
  • Inzicht in personeel bezetting
  • Registratie van verlof, verzuim en vervanging

Samen vinden we de beste IT-oplossing

Werving en selectie

De juiste match?

RheiGroup is gespecialiseerd in Werving en Selectie voor de zakelijke dienstverlening op gebied van HR, met een bijzondere expertise voor hoger kader- en directieniveau. Wij beoordelen kandidaten niet alleen op functionele kwalificaties, maar meer nog op persoonlijkheid. Die werkwijze levert een omvangrijk, kwalitatief hoogstaand bestand op. Voeg daar een bijzonder waardevol netwerk van relaties en externe partners aan toe en je hebt de solide basis voor onze ‘executive search’.

 • Persoonlijk
 • Juiste mensen op de juiste plaats
 • Daadwerkelijk invulling van de behoefte

Deze tool kan worden ingezet om Werving en Selectie werkzaamheden te ondersteunen. Hierin kunnen de professionals, opdrachtgevers en opdrachten worden gezet. De tool is webbased en is dus overal te benaderen. Het biedt de mogelijkheid om via filteropties snel te zoeken of een vacature zou kunnen passen bij een persoon.

Verzuim

Rijst uw verzuim de pan uit?

U wilt dat uw mensen gezond en veilig kunnen werken en dat u een goed verzuimbeleid hanteert. Samen met onze partner O3 zorgen we ervoor, dat uw werknemers de nodige kennis en vaardigheden opdoen voor verzuimbeheersing. We helpen met het op orde brengen van uw verzuimproces, inrichten van het verzuimbeleid, eventueel ondersteund door een digitale verzuimoplossing. Daarnaast kunnen we met onze dochterorganisatie O3 alle arbo-dienst taken uitvoeren en meer zie www.O3.nu.

 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Verzuim als onderdeel van HR beleid
 • Inzicht en grip op uw verzuimproces

Effectieve verzuimbeheersing zonder inspanning. VMplus digitaliseert het verzuimproces wat er voor zorgt dat de verzuimprocedures uniform worden nageleefd. VMplus vraagt om betrokkenheid alleen wanneer dat nodig is, waardoor de informatie maar één keer wordt ingevoerd en samengevoegd tot een dossier. Repeterende administratieve handelingen zijn hierdoor voorbij!

Kosten reductie
VMplus stuurt de belanghebbenden in het verzuimproces proactief en consequent digitaal aan. VMplus controleert de voortgang, waardoor de verzuim procedures uniform worden nageleefd.

Persoonlijke assistent
VMplus spoort de verantwoordelijken binnen en buiten uw organisatie (externe interventionisten) tijdig en actief aan door middel van mails, notities, rappels en rapportages, waardoor dossier opbouw/vorming tijdig plaatsvindt en boetes Wet Verbetering Poortwachter u bespaard blijven. VMplus verzorgt automatische correspondentie.

Management informatie tool
VMplus stelt u alle management informatie online ter beschikking door een geïntegreerde data voorziening. Op basis van de gegenereerde ken/stuur getallen, te verwerken in rapportage en statistieken (de cockpit), kunt u objectief uw verzuimbeleid verder optimaliseren. Uiteraard hebt u overzicht via agenda’s en takenlijsten.

VMbasis is het kleinere broertje van VMplus. Het biedt werkgevers de gelegenheid om hun verzuim te registreren. Via eenvoudige toegang kunnen zieke medewerkers worden gekozen en worden ziekgemeld. Daarbij hebben de werkgevers de mogelijkheid om direct om ondersteuning te vragen door middel van een knop. Die knop genereert een e-mail met een verzoek om ondersteuning aan CS@O3.nu.

Verder biedt VMbasis de mogelijkheid om een standaard signalering na acht dagen van ziekte en na vier weken van ziekte aan O3 in te regelen. Zowel het verzoek om ondersteuning als de signalen na acht dagen en vier weken zorgen voor direct contact met de werkgever vanuit O3. In dat contact zal dan de gewenste procedure met de werkgever worden besproken.

Uiteraard biedt VMbasis ook de mogelijkheid om medewerkers weer hersteld te melden.
Extra functionaliteit is ingericht in de vorm van een overzicht, waarmee inzicht kan worden verkregen in alle lopende en gesloten verzuimcases.

Samen vinden we de beste HR-oplossing

HR-advies

HR en strategie twee verschillende eilanden?

Elke organisatie is uniek. Het maakt niet uit wat voor organisatie u bent voor HR-advies. In iedere organisatie zijn het de mensen die de doelen realiseren. Om uw medewerkers succesvol te laten zijn en goede resultaten te laten neerzetten, koppelt u uw HR-beleid aan de strategie van de organisatie. Zo wordt het strategisch HR-beleid richtinggevend voor de ontwikkeling en inzet van alle HR-instrumenten. Wij kunnen u hierin adviseren. 

 • Medewerkers tevredenheid optimaliseren
 • Arbeidsproductiviteit verhogen
 • Praktische direct uitvoerbare adviezen

Met behulp van deze HR Scan krijgt u inzicht in hoeverre zaken op personeelsgebied binnen uw onderneming al goed geregeld zijn en waar mogelijk nog risico’s bestaan die extra aandacht behoeven.

Na afloop van de scan analyseren wij uw resultaten en stellen een rapportage op die inzicht geeft in uw specifieke situatie. Onderdeel van de scan is een toelichtingsgesprek waarin wij samen met u de rapportage doornemen en ingaan op eventuele verbeterpunten.

 

Loopbaanontwikkeling

Is uw kapitaal klaar voor de toekomst?

Een goed functie­waarderings­systeem voor functie­beschrijvingen en -waarderingen maakt organisaties flexibeler en biedt medewerkers mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. Dit vormt de basis om een beoordeling te kunnen maken en waar nodig, op basis van gewenste competenties, de juiste opleiding te faciliteren, zodat de medewerker zich kan ontplooien. Inzet van de juiste tools is hierbij van groot belang. 

 • Eenduidige manier van waarderen
 • Zorgdragen voor een integrale cyclus
 • Evenwichtige personeelsopbouw

HR21 is de interactieve tool voor lokale overheden, waarmee op een digitale en eenduidige manier functiewaardering en HR-cyclus kan worden geregeld.

Met HR21 hebben organisaties online toegang tot een landelijk dekkend normbestand van generieke functiebeschrijvingen, waardoor de noodzaak tot lokaal beschrijven en waarderen vervalt. HR21 faciliteert het omzettingsproces van oude naar nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief beloning) en maakt beheer van nieuwe functies mogelijk. HR21 biedt de gebruiker de mogelijkheid om functie-, formatie en beloningsgegevens te benchmarken en competenties en resultaatafspraken te koppelen aan functies. Dit is uniek in de sector en zorgt voor transparantie.

Met de loopbaanontwikkeling module kunnen gemeentelijke organisaties online de planning-, voortgangs- en evaluatiegesprekken beheren en koppelen aan functiebeschrijvingen, resultaatbeschrijvingen en competentieprofielen. Managers en medewerkers kunnen met HR21 de gesprekken uit de gesprekscyclus digitaal voorbereiden.

> Ga naar website HR21

Schoolbesturen in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs kunnen eFUWA Onderwijs, dat geldt als het officiële functiewaarderingssysteem voor het onderwijs, gebruiken bij de beschrijving en waardering van functies, zoals dat is vastgelegd in de cao. Deze versie kan daarmee ondersteunend zijn aan het moderne personeelsbeleid, waarbinnen bijvoorbeeld aandacht is voor loopbaanpaden.

Functiewaarderingssystemen worden vooral gebruikt ter onderbouwing van de beloningsstructuur. Een functiewaarderingssysteem is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de relatieve zwaarte van een functie te kunnen bepalen.

> Ga naar website eFUWA

mijnOntwikkeling is een digitale omgeving, waarin beoordelingen, doelstellingen en afspraken over functioneren kunnen worden vastgelegd. Het systeem biedt medewerkers en managers inzicht in de ontwikkelingen en doelstellingen van zichzelf en/of van hun medewerkers. De manager krijgt hiermee grip op het beoordelingsproces, dat eenduidig en vlotter verloopt. Het systeem begeleidt betrokkenen (leidinggevende, HR, medewerkers) door de beoordelingscyclus heen en informeert tijdig over de te nemen acties. De medewerker kan met dit systeem gemakkelijk input geven voor zijn beoordeling en heeft hierdoor een actieve rol.

Door het beoordelingsproces te digitaliseren in zogeheten ‘workflows’ bewaakt het systeem de voortgang van beoordelingen en draagt hierbij aan de ontplooiing van de medewerkers.

mijnTraining is een portaal om het administratieve proces van het organiseren en bewaken van opleidingen en/of trainingen te regelen. Middels een ESS oplossing kunnen automatisch uitnodigingen verstuurd worden naar de deelnemers. Specifieke opdrachten voor de deelnemers kunnen worden uitgezet, verwerkt en worden beoordeeld. Zowel HR, trainer en de deelnemers kunnen inloggen in het systeem en digitaal hun bijdrage leveren, zodat de status en voortgang makkelijk terug te vinden is.