Home » Case studies » Datamigratie talentmanagementsysteem naar “Cornerstone onDemand”

CASE STUDIE | IT

Datamigratie van een scala aan talent­management­systemen naar één systeem

Hoe we een bedrijf migreerden van ongestructureerde data naar één Cornerstone OnDemand omgeving met gestructureerde data.

Klant

Deze klant beweegt zich in de wereld van mechatronica. Zij levert haar machines wereldwijd om bedrijven chips te laten maken voor iPhone, tablets, laptops en andere apparaten met gps. Continue technische ontwikkelingen zijn nodig om de chips sneller, kleiner, slimmer en energiezuiniger te maken.

Probleemstelling

Deze multinational wilde één centraal systeem gaan gebruiken voor het online trainen van haar medewerkers. Het gebruik van 11 verschillende trainingssystemen bracht de nodige administratie met zich mee en werkte niet prettig.

Oplossing

In kaart brengen van het proces met datamapping
Eerste taak was om het proces in kaart te brengen en de data te analyseren. We hebben door middel van datamapping de data in kaart gebracht en daarmee kunnen structureren. Hierdoor hebben we beslissingen gemaakt, welke data wel en niet moest worden gemigreerd. Op basis hiervan hebben we prioriteiten gesteld en een planning opgezet binnen de krap beschikbare tijd voor dit project. Er is een frozen period ingesteld. Deze data zou later worden bij geladen.

Ontwikkelen van een eigen migratietool en technische coördinatie tool
Om van 11 trainingssystemen naar 1 Cornerstone OnDemand systeem te migreren, hebben wij een eigen tool gebouwd. Ook een controlemechanisme om de honderdduizenden records te checken voorafgaand aan de migratie hebben wij zelf ontwikkeld. Deze tool heeft ervoor gezorgd, dat inconsistente data, consistent werd gemaakt in Excel.

Managen van het internationale project
RheiGroup heeft een sleutelpositie gehad in het project. We hebben de communicatie naar ons toe getrokken en hebben als poortwachter gefungeerd, welke data wel en niet in de migratie mocht worden opgenomen.

Behalen van alle deadlines met verschillende betrokkenen
De verschillende formaten waarin de data werd aangeleverd, bracht een uitdaging voor o.a. de deadline. Een deadline die scherp gesteld stond, omdat het systeem rechtstreeks gekoppeld was aan de rechten en bevoegdheden van de medewerkers. Denk hierbij aan de toegang tot verschillende gebouwen en systemen. Het was dus ook aan ons om korte lijnen de houden met Zweden en India en strakke deadlines te stellen om de migratie op tijd te hebben afgerond.

Resultaat

Inmiddels is de datamigratie voltooid en is er één centraal trainingssysteem. We hebben de oude systemen goed kunnen analyseren en het proces goed in kaart gebracht. Daarnaast hebben we continu een vinger aan de pols gehouden bij de betrokkenen en daarmee het proces bewaakt. We zijn in staat geweest de uitzonderingen apart af te handelen, waardoor het project geen vertraging op heeft gelopen en de gestelde deadline is behaald. 

Scroll naar boven