Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling

Is uw kapitaal klaar voor de toekomst?

Een goed functie­waarderings­systeem voor functie­beschrijvingen en -waarderingen maakt organisaties flexibeler en biedt medewerkers mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. Dit vormt de basis om een beoordeling te kunnen maken en waar nodig, op basis van gewenste competenties, de juiste opleiding te faciliteren, zodat de medewerker zich kan ontplooien. Inzet van de juiste tools is hierbij van groot belang.

  • Eenduidige manier van waarderen
  • Zorgdragen voor een integrale cyclus
  • Evenwichtige personeelsopbouw

Vraag het ons!

Loopbaanontwikkeling

HR21-Het functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten

HR21

Hét functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten

HR21 is de interactieve tool voor lokale overheden, waarmee op een digitale en eenduidige manier functiewaardering en HR-cyclus kan worden geregeld.

Met HR21 hebben organisaties online toegang tot een landelijk dekkend normbestand van generieke functiebeschrijvingen, waardoor de noodzaak tot lokaal beschrijven en waarderen vervalt. HR21 faciliteert het omzettingsproces van oude naar nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief beloning) en maakt beheer van nieuwe functies mogelijk. HR21 biedt de gebruiker de mogelijkheid om functie-, formatie en beloningsgegevens te benchmarken en competenties en resultaatafspraken te koppelen aan functies. Dit is uniek in de sector en zorgt voor transparantie.

Met de loopbaanontwikkeling module kunnen gemeentelijke organisaties online de planning-, voortgangs- en evaluatiegesprekken beheren en koppelen aan functiebeschrijvingen, resultaatbeschrijvingen en competentieprofielen. Managers en medewerkers kunnen met HR21 de gesprekken uit de gesprekscyclus digitaal voorbereiden.

Diensten


Onze klanten